Undervisningsforløb

Undervisningsforløb:

Teoriundervisningen er fordelt over 8 aftener.
Teoriundervisningen foregår på storskærm samt som tavleundervisning med indlagte prøver.
Der vil maks. være 4 elever pr. hold
En teori aften vil være mellem 3 og 4 lektioner (1 lektion = 45 minutter)

Den praktiske undervisning starter på en lukket øvelsesplads, mellem den 2 og 3 teori aften
Lukket øvelsesplads er på 4 lektioner ( 1 lektion = 45 minutter) plus transport

Den praktiske undervisning på vej starter mellem den 3 og 4 teori aften
hvor vi mødes på køreskolen, hvis andet ikke er aftalt.
Den praktiske kørsel vil være 2 lektioner ( 1 lektion = 45 minutter)
Derefter skifter man mellem teori og praktisk kørsel
Nogle uger skal du ud at køre 2 gange

Sidst i forløbet skal du på køreteknisk anlæg (glatbane)
Glatbane er på 4 lektioner  (1 lektion = 45 minutter) plus transport

Se også punktet praktisk information.

Lovens mindstekrav:

Teoriundervisning min. 29 lektioner
Praktisk kørsel på vej min 16 lektioner
Lukket øvelsesplads (Manøvrebane) min. 4 lektioner
Køreteknisk anlæg (Glatbane) min. 4 lektioner

Dette er et mindste krav for at kunne gå op til køreprøve,
antallet af lektioner afhænger derfor af dens enkelte elevs formåen.
Derfor skal du altid regne med at du skal bruge flere timer.

Se også punktet FAQ under Gode råd